ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5

วันนี้นักศึกษาได้ลงพื้นที่มาเก็บหญ้าหนวดแมวเพื่อนำไปทำชา โดยมีป้าตรง ฟักกาลเป็นผู้สอน นักศึกษาได้ลงไปเก็บหญ้าหนวดแมวเมื่อเก็บเสร็จแล้วก็นำหญ้าหนวดแมวมาสับพอหยาบๆ สับทั้งกิ่งและใบรวมกันไม่ต้องละเอียดมาก พอสับจนหมดแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดเสร็จแล้วใช้กระชอนตักขึ้นมาและนำไปใส่กระจาดเพื่อตากให้แห้ง ตากแดดอ่อนๆตอนเช้า และผึ่งลมเมื่อเวลาไม่มีแดด และเมื่อแห้งกรอบดีจึงค่อยนำมาใส่ซอง หญ้าหนวดแมวสามารถแก้โรคเบาหวานได้ดีครับ และวันนี้เวลาประมาณ 11.30น. พี่ๆจากศูนย์โตโยต้านำข้าวสารมาให้นักศึกษาเพื่อเป็นอาหารกลางวันครับ

               รูปต้นหญ้าหนวดแมวครับ

       รูปกำลังเก็บหญ้าหนวดแมวครับ

            รูปเก็บหญ้าหนวดแมวครับ

        รูปกำลังสับหญ้าหนวดแมว

        รูปหญ้าหนวดแมวเมื่อสับเสร็จแล้ว

             รูปนำหญ้าหนวดแมวมาล้าง

รูปตักหญ้าหนวดแมวที่ล้างแล้วใส่กระจาดเพื่อนำไปตาก

       รูปหญ้าหนวดแมวที่กำลังตากครับ

รูปพี่จากศูนย์โตโยต้าเอาข้าวสารมาให้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน สถานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)