การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่7 สิงหาคม 2560

พี่เลี้ยงได้บอกวิธีการปลูกแครอทและเตรียมตัวไปปลูกแครอท

ช่วยกันลงเมล็ดแครอทและคุมฟางลดน้ำ

ตัดกล้วยที่แก่ไว้รับประทานแล้วนำต้นกล้วยไปให้หมูกิน

พี่เลี้ยงบอกวิธีใช้มีดที่ถูกต้องและสับต้นกล้วยให้หนูกิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)