ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่หก 06/ส.ค./60 หน่วยที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

6 สิงหาคม 2560

         วันนี่พวกดิฉันได้เริ่มวาดแผนที่เดินดินภายในมหาวิทยาลัย โดยเริ่มร่างวาดแผนที่ลงบนกระดาษฟิปชาต และช่วยกันดู และลงรายละเอียดต่างๆของแต่ละตึกในมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากหน้ามหาวิทยาลัยและไปทางตึก 15 ชั้น เริ่มเก็บรายละเอียดจนไปถึงตึกวิทยาการจัดการ โรงอาหาร โรงอาหาร A6 และไปตึก A3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกคณะคุรุศาสตร์และไปตึกชามมาม่า ตึก A7 ตึกกิจการนักศึกษา โรงยิม สระว่ายน้ำ โรงจอดรถ ตึกวิศวกรรม ตึกคณะมนุษยศาสตร์ ตึกทวราวดี และไปจนถึงศาลาเฟื้องฟ้า และช่วยกันดูรายละเอียด ทำสัญลักษณ์ แต่แผนที่เดินดินยังไม่เสร็จเรียบร้อย ต้องรอดูนะคะว่าแผนที่ของหน่วยดิฉันจะออกมาเป็นยังไง

        ภาพการวาดแผนที่เดินดิน วาดโดย นางสาวผกามาศ ถ่ายภาพโดย นางสาวจินตนา

             ภาพการติดแผนที่เดินดินลงฟิวเจอร์บอร์ด ภาพถ่ายโดยนางสาวชริญา แก้วบัวดี

                             ภาพแผนที่เดินดิน ภาพถ่ายโดยนางสาวชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมก่อนการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)