เมื่อกลุ่มผู้เรียนรู้จากเครือข่ายเภสัชฯ มาพร้อมกันโดยถ้วนหน้า โดยสวัสดิภาพนะคะ (เพราะว่า รถหลายคัน โดนตำรวจทางหลวงทักทายกันโดยถ้วนหน้า และหลายคันก็ไปพลัดหลงเที่ยวเมืองปราจีนบ้าง เที่ยวอำเภอศรีมหาโพธิ์บ้าง ,,, หลงทางนะค่ะ) อ.จิ ผู้จัด ได้แนะนำวิทยากรแล้ว คุณศรี เธอก็เริ่มนำกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ละค่ะ ในประเด็น

อย่างที่ว่าไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็คือ หัวปลาของกลุ่มเรียนรู้ในวันนี้ก็คือ "ความภูมิใจ / ประทับใจ ของการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร์" เพื่อให้เป็นตัวอย่างของการทำ KM ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

ขั้นที่ 1 คือ การเตรียมกลุ่มเพื่อเก็บเรื่องจาก Story telling ... หัวใจของกลุ่ม คือ Facilitator และ Note taker

  • เราคุยให้ Fa & Note ให้รู้บทบาทของทั้ง 2 ว่า Fa นั้นทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้สมาชิกได้พูด และฝึกทักษะของการทำ How to กับสมาชิก ได้เล่าความรู้สึกของเหตุที่เขาได้ทำเช่นนั้น
  • Note ตามให้ทันเรื่องราว และบันทึกตามคำพูด ...
  • สมาชิกกลุ่มเล่าเรื่อง ตามสิ่งที่คิดจริง ทำจริง บรรยากาศ ภูมิใจ และประทับใจ ... ข้อแตกต่างนี้ก็คือ ไม่เล่าเรื่องที่เป็นข้อสรุป ... ข้อสำคัญคือ ให้เล่า Micro success ภายใน 5 นาที

ขั้นที่ 2 Fa & Note เข้าดำเนินการในกลุ่ม (กลุ่มหนึ่งก็ประมาณ 10 คน) มีทีมวิทยากรเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกลุ่มทั้ง 3 และคอยช่วยเหลือ Fa & Note ค่ะ

ขั้นที่ 3 ในการทำกลุ่มเรื่องเล่า จบการทำกิจกรรมกลุ่มด้วย การสรุปปัจจัยของความสำเร็จตามหัวปลา ในที่นี้ก็คือ "ความภูมิใจ / ประทับใจ ของการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร์" ค่ะ

ขั้นที่ 4 ก้อ เตรียมตัวนำเสนอ ปัจจัยความสำเร็จ ประกอบเรื่องเล่าของสมาชิกในกลุ่มที่เกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จนั้นๆ ละค่ะ

เพื่อนสมาชิกกลุ่มของเราค่ะ

ผลของการพูดคุย ตามอ่านต่อนะคะ (แหม เหมือนเลี้ยงไข้เลยมั๊ยเนี่ยะ)