การบริหารจัดการความรู้ในองค์กรระดับท้องถิ่น

  ติดต่อ

  การบริหารจัดการความรู้ในองค์กรระดับท้องถิ่น  

  

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ที่มา : http://www.thailocaladmin.go.th/work/km/firstpage/firstpage.htm

 มีการบริหารจัดการให้ครบวงจรโดยแบ่งการจัดการความรู้หลายระดับ คือ

ประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนระดับฐานราก

ความรู้ระดับนโยบาย

ความรู้ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความรู้ระดับชุมชน

ความรู้ใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM_Class

หมายเลขบันทึก: 63280, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:30:48+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km_class

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)