GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การบริหารจัดการความรู้ในองค์กรระดับท้องถิ่น

การบริหารจัดการความรู้ในองค์กรระดับท้องถิ่น

  

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ที่มา : http://www.thailocaladmin.go.th/work/km/firstpage/firstpage.htm

 มีการบริหารจัดการให้ครบวงจรโดยแบ่งการจัดการความรู้หลายระดับ คือ

ประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนระดับฐานราก

ความรู้ระดับนโยบาย

ความรู้ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความรู้ระดับชุมชน

ความรู้ใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): km_class
หมายเลขบันทึก: 63280
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)