ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง (Pronunciation)

การสอนออกเสียงนั้น เป็นปัญหาใหญ่สำหรับครูผู้สอน แต่มีข้อสังเกตบางประการ จากครูที่สอนมาเป็นเวลานาน

ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง (Pronunciation)  เป็นข้อความที่สรุปมาจากการปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนการสอน  ของครูอ้อยเป็นเอกสารที่รวบรวมความคิดและข้อค้นพบจากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ  ทั้งจากการสอนในชั้นเรียน  และการเป็นวิทยากรในการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  เป็นเวลาหลายปีครูอ้อยคิดว่า..ยังไม่ล้าสมัย  และเป็นสิ่งที่น่าสนใจตลอดกาล  สำหรับครูผ้สอนภาษาอังกฤษ  และผู้ทีสนใจ

ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการสอนออกเสียง ( Pronunciation)

1.  การสอนออกเสียง  ควรบูรณาการกับการสอนภาษา  ทุกทักษะ  เพราะการออกเสียงเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของนักเรียน

2.  ครูที่เชี่ยวชาญในการออกเสียง  ทำให้ชั้นเรียนมีชีวิตชีวาได้  ด้วยการใช้เสียงแสดงอารมณ์  ความรู้สึก  และปฏิกิริยาโต้ตอบในสภาพการณ์ต่างๆ  ทำให้นักเรียนเข้าใจ  การนำภาษาไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป  และ...ไม่เบื่อหน่ายที่จะ..ฝึกฝน  ซ้ำๆ  เพราะครูสามารถสร้างความหลากหลายได้

3.  การเรียนรู้และการฝึกฝน  Pronunciation  ช่วยทั้งการฟังและการพูด  ควบคู่กันไป  และยังช่วยเสริมการอ่าน การเขียนด้วย  ทุกทักษะเสริมกัน...ถ้าอย่างหนึ่งดี  ก็จะช่วยให้มีการพัฒนาอย่างอื่นได้เร็วยิ่งขึ้น

4.  Pronunciation  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกเสียง  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ  ในการใช้ภาษาสื่อสาร  (Pronunciation is the soul of conversation) นักเรียนต้องเข้าใจการทำงานของอวัยวะต่างๆที่ใช้ในการผลิตเสียง  เข้าใจลักษณะเฉพาะ  และกฏเกณฑ์ของภาษา  รวมทั้งวิธีการปรับเปลี่ยน  พลิกแพลง  การออกเสียงตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์

เสียง.....เป็นสิ่งที่..ไม่มีรูปร่าง  การสอนเสียงภาษาต่างประเทศ  ที่นักเรียนไม่ได้ใช้เป็นประจำ  เป็นเรื่องยาก  การสอนให้กระจ่างชัดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น  และควรใช้สื่อหลายประเภท  เช่น  ของจริง  รูปภาพ  แผนภาพ  แผนภูมิ  สัญลักษณ์  เครื่องหมายต่างๆ  เทป  วีดิโอ  มัลติมิเดีย  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  กิจกรรมการเรียนการสอนก็ควร...ใช้หลายรูปแบบ  เช่น  การสาธิต  การใช้แบบฝึก  การเล่นเกมส์  การร้องเพลง  การท่องโคลง Jazz chant , Tongue Twister  การจัดการแสดง  การจัดการแข่งขันต่างๆ  และการให้โอกาสพูดคุยกับชาวต่างประเทศ  เป็นต้น 

5.  การเรียนการสอน Pronunciation ต้อง...ค่อยเป็น...ค่อยไป  พัฒนาให้ครบทุกจุด  และแทรกสอน  ซ้ำ  ย้ำ  ทวน ตามความเหมาะสม  โดยปรับเปลี่ยนสื่อ  และกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนทำซ้ำ  โดยไม่...เบื่อ

6.  การสอน  Pronunciation  ต้องบูรณาการไปกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ทุกทักษะ  ตั้งแต่ชั้นเล็กๆ  โดยให้ฟังจากสื่อ  ที่เป็นเสียงของเจ้าของภาษา  แล้วพูดตามก่อน  เมื่อโตขึ้นอีกนิด..จึงค่อยๆให้หลักการ  และฝึกฝนทีละน้อย  โดยให้เนื้อหา  และแบบฝึกสัมพันธ์  กับเรื่องที่กำลังเรียน

7.  การสอนภาษาในการทักทาย  ควรบูรณาการไปกับการทักทายครู  เมื่อเข้าห้องสอน  การสอนทักทายในแบบต่างๆ  โดยเขียนเป็นบทสนทนาสั้นๆ  สำหรับใช้กับคู่สนทนาต่างสถานภาพกัน  แล้วให้นักเรียนฝึกพูดจนคล่องปาก  จากนั้นให้ใช้ทักทายกับครู  เมื่อเข้าชั้นเรียนในแต่ละครั้ง  ครูต้องสมมติตนเอง  เป็นบุคคลต่างๆ  แล้วเริ่มทักทายก่อน  เข่น  ถ้าครูทักทายอย่างสุภาพ  ถ้าครูใช้ภาษาอย่างเพื่อน  ก็พูดตอบอย่างเป็นกันเอง  เมื่อเห็นว่าพูดได้คล่องเป็นธรรมชาติดีแล้ว  ควรสลับกันพูดบ้าง  เช่น  ให้โอกาสนักเรียนเป็นฝ่ายทักก่อนบ้าง  ไม่ใช่ให้ครูพูดตามลำดับตลอดปี  และเมื่อเห็นว่านักเรียนพร้อมแล้ว  ครูควรปล่อยถ้อยคำที่พูด.....ให้มีความหลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับการทักทายที่ใช้ในชีวิตจริง

********

ข้อสังเกต..บางประการในการสอนออกเสียง  ยังมีต่อ  วันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#development#siriporn#dearenglishteacher#enginstruction#diary

หมายเลขบันทึก: 63272, เขียน: 26 Nov 2006 @ 05:02 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

 • ดีจังค่ะคุณครูอ้อย....คุณกุ้งได้เทคนิคการสอนไปบอกต่อกับคุณครูได้อีกแล้ว
 • ชอบเทคนิค "ค่อยเป็น...ค่อยไป  พัฒนาให้ครบทุกจุด  และแทรกสอน  ซ้ำ  ย้ำ  ทวน ตามความเหมาะสม  โดยปรับเปลี่ยนสื่อ  และกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนทำซ้ำ  โดยไม่...เบื่อ"
 • ส่วนตัวมีความเห็นว่าครูควรเริ่มฝึกให้เด็กได้ออกเสียงที่ถูกต้องตั้งแต่ประถมฯ อนุบาลฯ โน่นเลย แต่จะทำอย่างไรดีคะ ที่จะฝึกเด็กโดยไม่ให้เขารู้ตัว เพราะบางทีถ้าครูจ้ำจี้จ้ำไชเรื่องออกเสียงมากไป ก็ทำให้เด็กขาดความมั่นใจในการออกเสียงนะคะ.....แบบว่า...กลัวออกเสียงผิด...น่ะค่ะ
 • ขอบคุณสำหรับการจุดประกายความรู้ในยามเช้าค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  ศน.กุ้ง

 • การสอนภาษาอังกฤษ...มีข้อเสนอแนะมากมาย  เนื่องจากการสอนที่มีประสบการณ์มาหลายปี 
 • 7 ข้อนี้  เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสอนออกเสียง  ยังมีต่อในตอนต่อไป  กรุณาติดตามนะคะ
 • ที่โรงเรียนก็มีความคิดเดียวกับ ศน.กุ้งที่ฝึกนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 

ขอบคุณค่ะที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

เขียนเมื่อ 

 อรุณสวัสดิ์ยามสายๆครับครูอ้อย :

เป็นข้อคิดเห็นที่ตรงประเด็นมากเลยครับครูอ้อย การสร้างความคุ้นเคยและเคยชินกับการใช้ภาษาจะทำให้ผู้ใช้รู้สึกผ่อนคลายใช้ภาษาอย่างเป็นกันเอง และ ไม่รู้สึกกดดันกับการมีคะแนนเป็นตัววัด และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง Pronunciation  ถือเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทำความใจด้วยทฤษฎี(ความคิดผมเอง) การใช้อารมณ์ร่วม ความรู้สึก และจากสื่อต่างๆ จึงเป็นส่วนประกอบที่ผมว่าสำคัญจริงๆครับ

การมีปัญหากับ Pronunciation การฟังและการจับใจความจากคำพูดของผู้ร่วมสนทนาก็มักจะตกหล่น ซึ่งอาจเป็นประเด็นสำคัญ หรือมุขเด็ดของประโยคนั้นก็ได้ ซึ่งนั่นเป็นปัญหาของผมอยู่บ่อยๆ

การสนทนากับชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจและรู้ทันถือเป็นความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุคแห่งการเบลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว(ทุนนิยม)   English conversation  จึงน่าจะจัดให้เป็นวิชาเรียนที่สำคัญอีกวิชาหนึ่งที่มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องกับเด็กๆ

..ผมคิดอยากทำ English Youth Camp ที่ใหนซักแห่งใกล้ๆจุดท่องเที่ยว ที่พัก อาหารราคาถูกๆ ง่ายๆ สะดวกสบาย สำหรับนักท่องเที่ยว backpacker ชาวอังกฤษซึ่งมีอยู่มากมายและหาได้ง่าย พร้อมข้อเสนอ ให้ความรู้ ความบันเทิงสำหรับเด็กๆในท้องถิ่นนั้นๆ แต่ก็ยังเป็นความคิดของคนตัวเล็กๆอยู่ครับ 

อยากให้เขาพร้อมกับการทะลักเข้ามาของชาวต่างชาติอย่างบ้าคลั่ง  อยากให้คนในท้องถิ่นนั้นๆได้ประกอบอาชีพ รับผลประโยชน์ และดูแลทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขาเอง มากกว่าที่จะเห็นพวกฝรั่งหัวแดงเจ้ากฏเกณฑ์เข้ามาฉกฉวยหยิบกินอย่างตะกละตะกลาม มูมมาม

    ครูอ้อยครับ  ถ้าผมมีโอกาศได้ทำอย่างนั้นจริงๆ  เพื่อนหญิงคนนี้จถูก(บังคับ)เชิญมาเป็น "ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์" ของแคมป์แน่นอนครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

เขียนเมื่อ 

คุณ  kareem

 • ขอบคุณค่ะที่เข้ามาเยี่ยมบันทึกครูอ้อยและเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีไว้เป็นร่องรอยแห่งความคิดและแนวปฏิบัติ
 • การสอนภาษาอังกฤษถ้าสอนดีและสม่ำเสมอ  นักเรียนจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ย  เขาจะงอกงามอย่างสวยงามค่ะ

เรื่องเพื่อนหญิง  ทุกวันนี้ครูอ้อยก็เป็นเพื่อนหญิงของมิตรรักใน G2K อยู่แล้วค่ะ  แต่จะเป็นแบบกิตติมศักดิ์  ไม่เคยเลย  เกินไปค่ะ  แค่เพื่อนก็พอแล้วค่ะ  ยินดีค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • มาเรียนการออกเสียงครับ อยากไปกระบี่กับคุณkareem
 • น่าทำ English Youth Camp    นะครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีอีกครั้งครับครูอ้อย

ความคิดอยากทำ English Youth camp เป็นความคิดร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนคนไทยและชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย จุดประสงค์แนวคิดไม่ได้อยู่ที่ผลกำไร แต่อยู่ที่โอกาศความทัดเทียมและเท่าทันของคนในพื้ที่มากกว่า  จึงไม่ใช่งานหมูๆ เหมือนแค่จับเข่านั่งคุยกัน การเตรียมข้อมูล และ ทีมเวอร์คจึงไม่ใช่เรื่องเล่นโดยเฉพาะข้อมูลเชิงวิชาการ  การจะดึงใครเข้ามาซักคนผมต้องเชื่อในประสบการและความเก๋า 

ไม่ได้ตั้ใจยกยอให้เกินจริงหรอกครับ แต่เชื่อในความสามารถ ความเป็นกันเอง และความมีน้ำใจที่จริงใจต่อเพื่อน G2K ทุกคนมากกว่า เชื่อในความเป็นเพื่อนที่สูงกว่าทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ แต่ให้เกียรติผู้น้อยอย่างผมได้เป็นเพื่อนครับ

เพราะฉนั้น ถ้าโปรเจ๊คนี้เกิดจริงๆ การเชื้อเชิญครูอ้อยเป็น "ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์"จึงไม่เปิดโอกาศให้ครูอ้อยพูดคำว่า "เกินไป" ได้เลยครับ

นับถือจากใจจริงครับ

เขียนเมื่อ 

คุณ  kareem

 • งั้นได้เลย  อ่านโครงการแล้วน่าสนใจ  อยากเห็นโครงการเป็นรูปธรรม  ครูอ้อยมีพันธมิตรที่มีจิตใจอยากช่วยหลายคน  จะรับไหวไหมล่ะคะ
 • หากเพื่อนเห็นคุณค่า  จะปฏิเสธได้ฉันใด

ยินดีค่ะ  แต่ครูอ้อยเรียนนะคะ  เฮ้อ!

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ครูอ้อย และ กลุ่มพันธมิตรล่วงหน้าครับ

เมื่อกายพร้อม ใจพร้อม ทีมพร้อม ปัจจัยพร้อม และโอกาศเป็นใจผมจะแจ้งข่าวเชื้อเชิญทุกคนเลยครับ 

เป็นน้ำใจที่อบอุ่นจริงๆ ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นบันทึกที่ถูกใจและอยากให้ได้รับการเผยแพร่ไปสู่คุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งประเทศเลยค่ะ เห็นปัญหามาแล้วว่า เราเรียนภาษาอังกฤษกันมาเป็นสิบๆปี ยังพูดสื่อสารได้ไม่ดีเท่าที่ควรเลย ถ้ามีคุณครูที่เข้าใจกลยุทธในการสอนแบบคุณครูอ้อยเยอะๆ เราจะได้ใช้กันถูกต้องมากขึ้นนะคะ

ยินดีร่วมขบวนกับคุณ kareem ในแนวคิดที่ดีนะคะ เสียแต่เป็นคนไม่ชอบเดินทางเท่าไหร่ แต่มีลูกสมุนเป็นฝรั่งขี้นกสามคน เดี๋ยวโตๆอีกหน่อยแล้วยังพูดฝรั่งชัดเหมือนปัจจุบันจะส่งไปช่วยค่ะ แต่ถ้าต้องการข้อคิดเห็นอะไรก็ยินดีนะคะ ผ่านทางบล็อกนี้เลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

คุณโอ๋-อโณ

 • ดีใจค่ะที่เป็นบันทึกที่ถูกใจคนเก่ง
 • งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ 3 ของครูอ้อยเองค่ะ
 • ครูอ้อยพยายามใช้วิธีที่หลากหลาย  แต่ก็ไม่เป็นผล  ครูอ้อยไม่หมดความพยายามนะคะ  ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ

ขอบคุณที่เป็นกำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

แฮะๆๆ มาแล้วคะ...ขอเรียนด้วยคนคะ....แบบว่าพูดได้คะแต่สมัยนี้พื่อนจ๊ะจ๋าที่เน้ชาวต่างชาติชอบบอกว่าเราเชย...พูดแบบสมัยเก่า...และพูดศัพท์ยากบางครั้งใช้ไม่เหมาะสม...จะติดตามอย่างต่อเนื่องคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ  คุณจ๊ะจ๋า

 • ใช่ค่ะ  เราพูดภาษาอย่างเกร็งๆ  กลัวผิด  แต่ในความจริง  มันคือพูดอะไรที่สื่อความหมายได้ก็พอแล้ว

ขอบคุณที่ติดตามอย่งต่อเนื่องค่ะ