ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่3

วันนี้ป้าทิพย์มีธุระเลยฝากให้ป้าตรง ฝักกาล พี่สาวป้าทิพย์ ดูแลพวกเราแทน ป้าตรงสอนพวกเรา แต่งกิ่งต้นหม่อนเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่ และการชำกิ่งต้นหม่อน

วิธีการชำกิ่งต้นหม่อน

1.ตัดกิ่งเล็กประมาณ 3 ตา

2.เตรียมดินร่วนใส่ถุง

3.นำยาเรียกรากกับยาผงกันรามาผสมกัน (เพื่อให้รากแข็งแรง งอกไว ไม่เป็นเชื้อรา)

4.นำกิ่งต้นหม่อนที่ตัดไว้มาจุ่มยาเรียกรากที่ผสมกับยาผงกันรา แล้วรอให้แห้ง

5.รดน้ำดินที่เตรียมไว้ให้ชุ่ม

6.นำกิ่งต้นหม่อนที่แห้งแล้วมาปลักชำลงไปในดิน

เมนูวันนี้ที่ป้าตรงทำให้พวกเราทาน มี กระเพราหมู แกงจืดสับปะรด และไข่ทอด

ภาพแต่งกิ่งต้นหม่อนและตัดกิ่งต้นหม่อนเพื่อนำไปชำ

ภาพแต่งกิ่งและตัดกิ่งต้นหม่อนเสร็จแล้ว

ภาพเตรียมดินร่วนใส่ถุง

ภาพยาเรียกรากกับยาผงกันราผสมกัน

ภาพขั้นตอนการนำกิ่งต้นหม่อนมาจุ่มยาเรียกรากที่ผสมกับยาผงกันรา

ภาพกิ่งต้นหม่อนที่จุ่มยาเรียกรากกับยาผงกันราเสร็จแล้ว รอให้แห้ง

ภาพป้าตรงรดน้ำดินที่เตรียมไว้

ภาพขั้นตอนปลักชำกิ่งต้นหม่อนลงในดิน

ภาพเมนูอาหารวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)