มายาคติในอุดมศึกษาไทย

มายาคติในอุดมศึกษาไทย

กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ศ. ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง มายาคติในอุดมศึกษาไทย เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐   ฟังแล้วได้ความรู้มาก    ฟังได้ ที่นี่   อ่านข่าวสาระของปาฐกถาได้ที่ 

http://www.posttoday.com/analysis/report/500229 

วิจารณ์ พานิช

๕ ส.ค. ๖๐

           

             

 

            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)