หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่6ศูนย์ฝึกการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกบ้านดอนยายหอม

วันที่4สิงหาคม 2560
มีกลุ่มนักเรียนช่วงชั้นประถม1-3ได้มากิจกรรม ในฐานของการทำเทียนอบขนม ในช่วงเช้า และพักกลางวัน ก็มีแจกอาหารว่างให้คือขนมถ้วย ฝรั่งและข้าว ก่อนที่จะทำกิจกรรมต่อภายในศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)