ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4สิงหาคม2560

ช่วงเช้าวันนี้ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สูงอายุ ที่อนามัยหินกอง ทำกับข้าวเลี้ยงข้าว ขนม ไอศครีม และได้ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ กลับผู้สูงอายุ

ช่วงบ่ายกลับมาทำงาน ทำความสะอาด ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรฐษกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ทำความสะอาดเก็บกวาด ล้างลานประชุมหรือลานทำกิจกรรมต่างๆ ของคณะที่มาดู มาศึกษางานที่บ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)