การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 4 สิงหาคม 2560

เตรียมงานก่อนไปอบรม อสม

ภาพบรรยากาศในการไปอบรม อสม ที่เทศบาลตำบลหลักมือง

แจกน้ำกับซาลาเปา

กับมาที่ศูนย์เพื่อเตรียมการปลูกแปลงแครอท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่16ความเห็น (0)