ฝึกงานวันที่ 4

4 สิงหาคม 2560

งานในเช้าวันนี้ผู้อำนวยการได้ให้พวกเราไปฟังบรรยายที่ห้องประชุม และได้มีโอกาสนำทัวร์ออกจากร้านขายผลิตภัณฑ์กระเป๋าป่านศรนารายณ์

และในช่วงบ่ายโมงถึงประมานบ่ายสามโมง ได้มาทาสีที่บริเวณซุ้มทางเข้านิทรรศการ หลังจากทาสีเสร็จก็มาจัดสถานที่ต่อจากช่วงเช้าจนถึงเวลาประมานหกโมงเย็นบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)