การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(4ส.ค60)

วันนี้ได้ไปช่วยงานในชมรมผู้สุงอายุ ที่สถานนีอนามัย ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีการแจกน้ำอาหารเครื่องดื่มให้แก่ ผู้สุงอายุ และทำบุญเลี้ยงพระเพล รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ ในการช่วยงานในวันนี้  และตอนบ่ายได้เก็บกวาดที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงยายกะตา เพื่อจะจัดนิทรรศการ ให้คนอื่นมาดูงานในวันที่5 สิงหาคม 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)