ฝึกงานวันที่ 3

3/ส.ค./60

ได้ทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ทางเข้าศูนย์ ไปถึงหน้าศูนย์ตลอดทั้งวัน ทุกอย่างต้องให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 10 ส.ค.60 เพื่อรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯลฯ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)