พันธู์ไม้ชายเลน

จัดหาพันธุ์ไม้ป่าชายเลนไปจัดนิทรรศการกรมป่าไม้


หาฝักโกงกางเพื่อเพาะชำ


ขุดต้นลำพูนและลำแพน


ขุดต้นจาก


ตัดลูกจาก

ฝักต้นโกงกางสำหรับนำไปเพาะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานวันที่4ความเห็น (0)