การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 4

   ฝึกงานวันนี้ได้มีผู้ใหญ่ใจดี ได้มาบริจาคของที่ อบต. โพรงมะเดื่อ ไปบริจาคช่วยน้ำท่วมที่ จังหวัดสกลนคร


    ได้ช่วยทางอบต. ยกน้ำที่ผู้มาบริจาคเก็บไว้


   และได้ทำการยกข้าวเหนียวไว้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)