หน่วยฝึกที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ครั้งที่ 3

จากการฝึกวิชาชีพครั้งที่ 3 นี้ ก็ได้ลงมือทำการแต่งต้นหม่อนและก็ตัดกิ่งหม่อนเพื่อทำการปักชำขยายพันธุ์ต่อไป จากการแต่งต้นหม่อนนั้น คุณป้าก็ได้สอนการแต่งกิ่งหม่อนด้วยการบอกให้ใช้มือเด็ดใบทิ้งให้หมดทั้งต้น ไม่ต้องเอาไว้เลยเพราะการที่เด็ดใบทิ้ง ทั้งหมด เพื่อต้องการให้หม่อนนั้น แต่ใบออกมาใหม่ เพื่อจะทำให้ต้นนั้นมความสมบรูณ์ขึ้นมาอีก ใบอ่อนที่แตกก็จะมี คุณภาพกว่าใหม่เก่า วิธีการแต่งคุณป้าท่านได้บอกไว้ว่า ตัดห้ามชิดโคนกิ้งใกล้ลำต้นมากให้ เว้นไว้สามข้อ หรือสามตาขอกิ่งหม่อน จากนั้น ส่วนที่ตัดออกมาแล้วก็ดูดว่าอันไหนอ่อนถ้าอ่อนมากนักก็ไม่เอาเพราะจะไม่แข็งแรง ถ้าแก่เกินไปก็ไม่ดีเพราะจะ เติบโตช้ากว่า ดูกิ่งที่มีลักษณะ ไม่เล็กจนเกินไป ใหญ่ก็ได้ การตัดเพื่อไปชำ ก็ตัดใต้ตาของกิ่งหม่อน แล้วตัดอีกให้เหลือ ประมาณ 3-4 ตาของกิ่งจากการที่ตัดเสร็จแล้ว ก็ปลิดใบทิ้งให้หมดทั้งกิ่ง 

การแต่งต้นหม่อนเพื่อให้ต้นหม่อนแต่งกิ่งออกมาใหม่ เพื่อให้ลูกหม่อนมีขนาดใหญ่สมบรูณ์กิ่งหม่อนที่ตัดแล้วพร้อมที่จะไปจุ่มยา่งากก็จะได้ลักษณะ ประมาณ 1 คืบ หรือ สามตาของกิ่งหม่อน กิ้งสมบรูณ์ก็จะออกรากเร็วแข็งแรง

ภาชนะใส่กิ่งหม่อนเพราะการตัดกิ่งหม่อนเสร็จเราะต้องมีภาชนะ ตะกร้าใส่ิ่งม่อนเพราะ ในพื้นที่ในท้องร่องนั้นมีความเล็กมากมีไว้จะได้ไม่ต้องเดินไปดินมาให้เสียเวลา

ต่อไปขั้นตอนในการจะทำดินสำหรับการปักชำหม่อนนะครับคือ เริ่มจากทางศูนย์คุณป้ากรองทิพย์ ท่านได้เตรียมถุงใส่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พวกนักศึกษาก็ได้แบ่งหน้าที่ ด้วยการ เตรียมดินโดยการฟันดินให้เป็นก้อนเล็ก แล้วตีดินให้ละเอียด เพื่อจะได้ใส่ถุงได้ง่ายขึน การใส่ดินก็ใส่อย่าให้ล้นถุงครับส่วนสำหรับการขนดินก็เป็นหน้าที่ของนักศึกษาผู้ชาย ส่วนผู้หญิงอาดินใส่ในถุง เพื่อเป็นการใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม และ ใช้ระบบการทำงานเป็นทีมเพื่อประสิทธิภาพ ของการทำงานเป็นกลุ่ม

เตรียมดินและขนดินเพื่อที่ใช้สำหรับลงกิ่งหม่อนนะครับ

จากการเตรียมดินเสร็จ ทางคุณป้าก็ได้ให้นักศึกษาได้มาช่วยกันทำ การปักชำกิ่งหม่อน ก็ช่วยกัน วิธีการปักชำกิ่งหม่อน ต้องใช้ส่วนที่มีตายุนะครับ รากของหม่อนจะออก เราก็จุ่มลงไปประมานสัก 3 นิ้วไม้บรรทัดนะครับจุ่มแล้วตากให้แห้งทิ้งไว้สักพักจนกว่าจะแห้งหลังจากนั้นก็เอากิ่งหม่อนปักลงไปในถุงดินรดน้ำพอสมควรอย่าให้เปียกจนเกินไป พอเสร็จจากการปักกิ่งหม่อนลงดินแล้วก็นำถุงดินที่เสร็จแล้วมาเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย


นี่คือภาพของกิ่งหม่อนที่จุ่มสารเร่งรากนะครับ

ตากกิ่งหม่อนให้แห้งนะครับหลังจากที่จุ่มเสร็จแล้ว

ผลงานที่เสร็จแล้วนะครับ

ภาพเก็บตกการแต่งกิ่งหม่อน

ภาพเก็บตกหลังจากการแต่งกิ่งและเด็ดใบหม่อนทิ้งเพื่อรอการแตกใหม่

จากการแต่งต้นหม่อนเพื่อให้ได้คุณภาพของใบแต่ผลขอลหม่อนจะมีคุณภาพที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการทำชาใบหม่อนที่ดื่มกินกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)