ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

วันนี้พวกเราตื่นกันแต่เช้า รดน้ำต้นไม้   ตัดหญ้า รอบๆบ้าน เพราะจะมีบุคลากรเข้ามาดูงานภายในศูนย์

ล้างพื้นทำความสะอาดศาลาประชุม


ยกโต๊ะ เช็คเก้าอี้ และจัดสถานที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)