ฝึกงานวันที่4สิงหาคม2560

วันนี้ได้ช่วยขนย้ายของจากผู้ใหญ่ใจบุญที่ได้มาบริจาคข้าวหลายกระสอบ และน้ำดื่มจำนวนมาก  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ที่จังหวัดสกลนคร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ความเห็น (0)