ฝึกงานวันที่ 3

3 สิงหาคม 2560

ในวันนี้ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย หัวหน้างานได้ให้พวกเราไปตัดแต่งรั้วต้นไม้และเก็บกวาดขยะบริเวณทางเข้าด้านนอกทั้งหมดเลยคับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)