ฝึกงานวันที่ 4

4/08/60

วันนี้ได้ไปทำความสะอาดที่ห้องป่านศรนารายน์เพื่อเตรียมต้อนรับพระเทพ ฯลฯ และได้พาขบวนทัวร์ไปส่งยั้นจุดต่างๆ

ทำความสะอาดตู้โชว์กระเป๋า

กวาดพื้นห้อง

พาขบวนทัวร์มายังจุดที่นัดหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จ.เพชรบุรีความเห็น (0)