ฝึกงานวันที่ 4

วันที่ 4/ส.ค./60

เก็บกวาดห้องเครื่องจักรสานศิลปาชีพพิเศษป่านศรนารายณ์หุบกะพง และจัดเรียงกระเป๋าให้ดูสวยงาม พาคณะทัวน์ไปตามศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)