ครั้งที่ 5

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 

เดินทางถึงอบต. 8.13 น. 

อบต. มีโครงการช่วยเหลือคนน้ำท่วมพี่ๆที่หน่วยฝึกให้นักศึกษามาช่วยยกของและต้อนรับประชาชนที่มาบริจาคของ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)