ฝึกงานวันที่ 4

ฝึกงานวันที่ 4

เช้าเซ็นชื่อเข้างาน และรับหมอบหมายงาน ให้ตรวจสอบพื้นที่บริเวรโครงการ และจัดนำเด็กนักเรียนตัวน้อยไปยังสถานที่ต่างๆ และช่วยสหกรณ์ขายของไม่สักปักนาราย มีกระเป๋า หมวก ผ้า และอื่นๆมากมาย ตกช่วงบ่ายได้รับคำสั่งจากพระให้ทำความสะอาดภายในพท้นที่ยันเย็นวันนี้เลิกงาน 18.00 จ้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)