การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่2

20170804204721.mp4

02/08/60วีดีโอ.การซีนปากถุงข้าว


03/08/60ภาพการออกเก็บข้อมูลชุมชน
03/08/60ภาพการเข้ารวมประชุมประจำเด์อนของชาวบ้านในเวลาประมาณ20.00น.-21.30น.


04/08/60ช่วยงานในโรงสีและอำนวยความสะดวกให้พี่ๆนักข่าวทั้ง3ช่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)