ฝึกงานวันที่4

วันศุกร์ที่4 สิงหาคม พ.ศ.2560

เวลา 8.30 น.

ฟังบรรยายสรุปและรับชมสารคดีประวัติความเป็นมาและการจัดตั้งโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพงศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเวลา 12.30 น. ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดร้านศูนย์ศิลปาชีพพิเศษป่านศรนารายณ์หุบกะพง จัดระเบียบกระเป๋าให้เป็นระเบียบวางให้ดูน่าซื้อ และพาคณะทัวร์ไปตามศูนย์การเรียนรู้ต่างๆเพื่อต้อนรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและจัดเรียงกระเป๋าให้ดูสวยงาม 


เวลา 17.40 น. ได้แยกย้ายกันกลับบ้านพัก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)