ฝึกงานวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ทำงานเอกสารทั่วไปตามที่รับมอบหมาย


เวลาว่างก็ทำงานทั่วไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)