ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 3 ของการฝึกงาน พวกเราได้เริ่มเขียนข้อมูลประวัติความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้


เริ่มการทำหน้าแปลงผักโดยการพรวนหน้าดิน เพื่อเตรียมปลูกแครอท


เก็บไข่ไก่ จากการเลี้ยงไก่เพื่อนำมาบริโภคและจำหน่าย


ศูนย์การเรียนรู้มีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และพาไปดูปุ๋ยหมักชีวภาพที่ทางศูนย์การเรียนรู้ได้ทำไว้คุณครูพี่เลี้ยงได้ให้ไปให้อาการไก่และอาหารเป็ด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)