การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาพัฒนาชุมชน

3 สิงหาคม 2560 

ที่ อบต ลาดบัวขาว ได้มีการจัด โครงการน้อมระลึกถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ได้ไห้พวกเราไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วย 

ได้สอนพับเป็นดอกไม้จันทน์ และสอนพับโบว์ ติดดอกไม้จันทน์ ให้เกิดความสวยงาม 

ช่วงบ่ายๆได้ทำเรียบเรียงเอกสารและทำบัญชีรายจ่ายแต่ละเดือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)