ฝึกงานวันที่3


วันพุธ ที่3 สิงหาคม 2560 ได้มาลงชื่อเข้าทำงาน 08.00 น. ช่วงเช้าพวกเราได้มาช่วยเจ้าหน้าที่ตัดหญ้า กวาดหญ้า กวาดถนน ที่บริเวณด้านหน้าติดถนนทางเข้าศูนย์สาธิตโครงการหุบกะพง แล้วช่วงบ่ายได้นำต้นสักที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ตัดไว้แล้วนำขึ้นรถไปไว้ที่ข้างหลังของศูนย์ เพื่อเครียสถานที่เพื่อรอรับเสด็จฯลฯ จนถึงเวลา 17.00 น. พวกเราก็ไดด้แยกย้ายกันกลับที่พักค่ะ

IMG_9101.MOV

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)