ฝึกงานวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มีการปั้มตราใบอนุญาติโรงฆ่าสัตว์เวลา 9.00 น.


เวลา 11.00 ได้มีการลงพื้นที่ หมู่ที่4 บ้านหุบรัก ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

แหล่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)