ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่2

วันที2สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ได้ทำการกอกข้าวสารแพ๊ก เพื่อนำการจำหน่าย 

ตวงข้าวใส่ถุงภาชนะ5กิโลกรัมจำนวน50ถุง

หนังจากได้แพ๊กข้าวเสร็จได้ทำแบบสอบถามกันคับ ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นกันมากๆคับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรีความเห็น (0)