ฝึกงานวันแรก


เนื่องจากทางนักศึกษาฝึกงาน มีความสนใจศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอยู่แล้ว จึงเลือกศูนย์แห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

สำหรับการฝึกงานในวันแรกนั้น เมื่อเข้าศูนย์ฝึกแล้ว ก็ได้เข้าไปรายงานตัวกับหัวหน้าศูนย์ฯ แต่เนื่องจากหัวหน้าศูนย์ฯติดราชการจึงต้องรายงานตัวกับอาจารย์แทน 

อาจารย์พี่เลี้ยง นางสาวเนตรสุดา สงสกุล


เมื่อรายงานตัวกับการอาจารย์พี่เลี้ยงเรียบร้อยแล้ว ก็ได้รับการนิเทศก์จากพี่เลี้ยง 

ภาพการนิเทศก์โดยพี่เลี้ยง

พี่เลี้ยงได้พูดถึง การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ภายในศุนย์ฯ รวมถึงภาระกิจของศูนย์ฯว่าทำอะไรบ้าง มีหน้าที่อะไร 

หลังจากนั้นพวกเราก็ได้เริ่มการทำงาน โดยการทำกล่องบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร ซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมหนัก และได้ทำการร่วมบริจาคด้วย


  ร่วมบริจาคสมทบทุนด้วย

และได้ร่วมรับประทานอาหารกับ อ.เกศ และพี่ๆภายในศูนย์ อย่างเอร็ดอร่อย รวมถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่ๆภายในศูนย์  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)