ฝึกงานวันแรก

ฝึกงานวันแรกที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง 

การรายงานตัวกับ พี่เผด็จ 

พี่เผด็จได้พาไป เข้าพบ นายอำเภอ สมยศ พุ่มน้อย 

ทำงานที่ได้รับมอบหมาย จากสำนักงาน

ประชุมพูดคุย สรุปผลงานของวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)