ความเข้าใจผิดเรื่องคุณภาพของเยาวชนในพื้นที่


 มูลนิธิสดศรีฯ ร่วมกับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติเพื่อการจัดการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐    และเชิญผมไปแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง การศึกษาที่แท้จริงเป็นอย่างไร    ซึ่งผมแปลงเป็น ความเข้าใจผิดเรื่องคุณภาพของเยาวชนในพื้นที่     โดยจงใจดึงจุดเน้นจาก “การศึกษา” สู่ “คุณภาพเยาวชน”  ด้วยสังเกตว่า ผู้หวังดีต่อคุณภาพเยาวชนไทย มักเข้าไปมะรุมมะตุ้มช่วยเหลือการศึกษา แบบ ไม่ได้เอาคุณภาพของเยาวชนเป็นเป้าหมาย    หรือกล่าวใหม่ว่า ผู้หวังดีต่อคุณภาพการศึกษาไทย เข้าไปดำเนินการ แบบไปไม่สุดทาง คือไม่ถึงคุณภาพของผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน


จึงนำ ppt ที่ใช้บรรยาย มา ลปรร. ที่นี่   และฟังเสียงบรรยาย ที่นี่ วิจารณ์ พานิช

๒ มิ.ย . ๖๐

 


[file ppt]
[audio file]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆครับ

ได้ความรู้มากๆ