ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 09:00 น. - 12:00น. ลุงวิฑูรย์ ศรีเกษมได้พาไปบ้านที่เลี้ยงวัว ได้รู้ถึงการดูแลและทำความสะอาดคอกวัว

เวลา 12:10 น. - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14:00 น. - 17:00 น. ลุงวิฑูรย์ได้พาไปเรียนรู้ยังหมู่บ้านที่มีทั้งด้านวัฒนธรมและภาษา เช่น  ลาวเวียง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)