ข้อคิดดีๆ จากผู้ได้รับรางวัล ในงาน Share and Learn ประจำปี 2560

ขออนุญาตนำออกเผยแพร่ เท่าที่ปรากฎ เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ดังปณิธาณของสมเด็จพระราชบิดา

ทางสำนักงานบริหารการบริการวิชาการ การจัดการความรู้และนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโปสเตอร์ในบางส่วน ที่มีข้อคิดที่ดี ไว้ให้ได้อ่าน และเผยแพร่ใน facebook KM MD KKU

ผู้เขียนประทับใจ ที่น้องๆ ทาง สนง.สามารถสกัดความรู้จากบุคลากรท่านเหล่านั้นได้อย่างดีมากๆ แมัจะยังไม่สามารถทำได้ทั่วถึง 

จึงขออนุญาตนำออกเผยแพร่ เท่าที่ปรากฎ เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ดังพระราชปณิธาณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


KM Awards 2017 :ขอขอบคุณข้อคิดที่ดีเหล่านี้ค่ะ


กฤษณา สำเร็จ

31 กรฎาคม 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่มที่ ๑ : เรียนรู้...ว่าด้วยเรื่อง คุณภาพความเห็น (0)