ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่21 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 09:00 น. - 12:00 น. ได้แก้งานในส่วนของแผนที่รอบใน

เวลา 12:10 น. - 13:00 น. ได้รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13:20 น. - 17:00 น. และได้แก้งานต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)