ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 08:40 - 14:00 น. ลุงวิฑูรย์ ศรีเกษม ได้พาไปลงพื้นที่ ไปบ้านของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพการทำกล้วยฉาบ โดยได้ไปทำการเรียนรู้ของการทำกล้วยฉาบตั้งแต่การตัดกล้วย การปอกกล้วย การนำกล้วยไปแช่น้ำมะนาวโดยการที่ไม่่ให้กล้วยที่ปอกแล้วนั้นมันดำ และได้ทำการฝานบางๆลงกระทะทอดให้เหลือง และทำการนำกล้วยมาชุบในการเปลี่ยนรสชาติตามใจชอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามเเนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)