อบรมการเตรียมฝึกงาน

suthep
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่ 19 - 21 ก.ค. 2560 ได้ไปอบรมฝึกงานที่มหาลัยราชภัฏนครปฐม1.แผนที่เดินเดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม2.SWOT3.SWOT Matrix4.อาจารย์ พรีพัฒน์ พันศิริ ให้คำแนะนำ

วีดีโอให้คำแนะนำของ อาจารย์ พรีพัฒน์ พันศิริ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีความเห็น (0)