อบรมก่อนฝึกงานและปฐมนิเทศน์ 19 - 21 ก.ค. 2560

วันแรกของการฝึกอบรม มีวิทยากรคืออาจารย์ประสงค์ ลีลามาเป็นวิทยากร  ได้ความรู้ของการเตรียมตัวฝึกงาน เรียนรู้การอยู่รวมกันของกลุ่มเพื่อน ส่วนวันแรกนี้ก็จะให้ทำแผนที่เดินดิน ภายในมหาวิทยาลัย วันที่สองช่วงเช้าฟังบรรยายการจัดเวทีประชาคม เสร็จแล้วช่วงบ่ายจะเป็นการจำลองการทำเวทีประชาคมของ ผมได้รับความรู็และประสบการณ์ต่างๆจาก อาจารย์ในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน

วันสุดท้ายเป็นการปฐมนิเทศน์ ของอาจารย์ในสาขา เพื่อเตรียมตัวในการฝึกงานที่จะมาถึงในอีกไม่ช้าครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)