การอบรมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน


     ในการอบรมก่อนฝึกประสบการวิชาชีพวันที่19-21 กรกฎาคม 2560 ได้มีการแนะแนวทางเกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อต้องไปฝึกงาน และมีการสอนเทคนิคในการทำSWOTชุมชน แผนที่เดินดิน ไทม์ไลน์และการทำเวทีประชาคม โดยมีท่านอาจารย์ประสงค์ ลีลา เป็นวิทยากรในการแนะแนวเทคนิคต่างๆ


ภาพที่ 1 : วันแรกของการอบรม

ภาพที่ 2 : การทำSWOT

ภาพที่ 3 : อาจารพีรพัฒน์แนะแนวเทคนิคการใช้Gotoknow

ภาพที่ 4 : นักศึกษากำลังช่วยกันวาดแผนที่เดินดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาพที่ 5 : การฝึกอบรมวันที่2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกภาคสนามความเห็น (0)