วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560

      

11.30 รับคณะดูงานจาก ชาวพระสมุทรเจดีย์ฝจังหวัด สมุทรปราการ มาศึกษาดูงานที่ศูนย์บัานน้ำทรัพย์


15.30 อาจาร ภรสรัญ แก่นทอง มานิเทศครั้งที่2 คุยเรื่องโครง และมาเยี่ยมนักศึกษา 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษญกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)