ท่องเที่ยวชุมชนสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

ท่องเที่ยวชุมชนสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดหมู่ 4 ตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์สวยงาม โดยมีตาน้ำเป็นหัวใจหลักของป่าแห่งนี้ ซึ่งเป็นน้ำที่ใสบริสุทธิ์ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันชุมชนบ้านน้ำราดได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม เล่นน้ำได้ ส่วนที่ห้ามลงเล่นคือพื้นที่บริเวณตาน้ำผุดถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ กำนันสุจินต์ นาคบํารุง กำนันตำบลบ้านทำเนียบกล่าวว่า ต้องการให้นักท่องเที่ยวช่วยกันรักษา กฎระเบียบวินัยในการเข้าชม เพื่อที่ป่าต้นน้ำจะไม่ถูกทำลายและสมบูรณ์ไปชั่วลูกชั่วหลาน ข้อห้ามของป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดคือ ห้ามทำลายธรรมชาติทุกชนิด ห้ามนำภาชนะที่ก่อให้เกิดขยะทุกชนิด ห้ามใช้สบู่ยาสระผม ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม ห้ามทำสิ่งผิดกฎหมายห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามจำหน่ายสินค้า ...ส่วนการจัดการขยะที่บ้านน้ำราดมีแนวคิดในการจัดการคือ การไม่ให้ตั้งถังขยะบริเวณหน้าบ้าน โดยประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง ซึ่งได้สร้างกติกาการจัดการในนามชื่อโครงการ"หน้าบ้านใครหลังบ้านมันบ้านฉันต้องสะอาด"ส่วนร้านค้าผู้ประกอบการซึ่งจำหน่ายสินค้าและต้องมีหน้าที่รับคืนขยะจากลูกค้าไม่ว่าจะซื้อจากร้านไหน คนในชุมชนช่วยกันคัดแยกขยะด้วยตนเองการลดการใช้พลาสติกยึดหลักใช้น้อยใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการรวบรวมเศษอาหารเพื่อทำปุ๋ยหมักการแยกขยะที่มีพิษนำไปกำจัดต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ความเห็น (0)