อมรมเตียมฝึกงาน

เมื่อวันที่ 19-21 พ.ศ. 2560 ผมได้ไปอมรมที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการพัฒนาชุมชน เป็นเวลา 3 วัน

อมรมวันแรก

กิจกรรมการวาดแผนที่เดินดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


วันที่สอง การทำกิจกรรม SWOT ตัวเอง ก่อนออกฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ


เวทีประชาคม

วันที่สาม ได้ทำกิจกรรม จัดตั้งเวทีประชาคม ตรงกับวันเกิด วิทยากร พอดี มีการจัดเซอร์ไพร์เค้กวันเกิดด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)