วันชาติไทยของเรา

เมธี
5 ธันวาคม

         เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2481   ได้มีประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี  ให้กำหนด วันที่ 24 มิถุนายน เป็นวัน ชาติไทย    แต่ได้ปรากฏ ในภายหลังว่ามีข้อที่ไม่เหมาะสม หลายประการ ประเทศ    ที่มีพระมหา กษัตริย์ เป็นประมุข ของชาติ   โดยทั่วไปนั้นได้ถือเอา  วันพระราชสมภพ ของ พระมหา กษัตริย์ เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติ   เช่น ....ประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน ญี่ปุ่น ฯลฯ เป็นต้น    ประเทศไทย เราเอง ก็เคยได้ถือ เอาวัน พระราช -สมภพ  เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยมาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณี   ของชาติที่พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อการสมัครสมาน สามัคคี รวมจิตใจของบุคคลในชาติ จึงให้ถือเอาวันพระราชสมภพ ของพระมหากษัตริย์  คือ .. วันที่ 5 ธันวาคม    เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2503             

ส่วนการถือเอาวันนี้เป็น วันชาติไทย นั้น ก็มาจากมติคณะรัฐมนตรีในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์   เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2503  ที่เห็นชอบให้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย เช่นเดียวกับประเทศที่มีประมุขโดยทั่วไป  เช่น........ อังกฤษ เดนมาร์ก สวีเดน ญี่ปุ่น .

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูสังคมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#วันชาติไทย5#ธันวาคม

หมายเลขบันทึก: 63143, เขียน: 25 Nov 2006 @ 16:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ถือเป็นมงคลของปวงชนชาวไทยอันสูงยิ่งที่เรามีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรปกเกล้าปกกระหม่อน ให้เราอยู่เป็นสุขตลอดมา  ทุกเรื่องราวที่มีผลกระทบต่อคนไทยในด้านลบ  ผองเราก็ได้อำนาจแห่งบุญบารมีของพระองค์แผ่มาปัดเป่าให้คลาย มลายสิ้นไปในที่สุด 

5 ธันวาคม ไม่เพียงแต่เป็นวันชาติไทย ยังเป็นวันที่จิตใจของผสกนิกรไทยรวมกระแสจิตอธิษฐาน ไปยังจุดเดียวกัน....ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.......เรามีพ่อเดียวกัน เราเป็นลูกหลานครอบครัวเดียวกัน  เราอยู่บ้านเดียวกัน บ้านที่มีแต่ความสุข  ความสมบูรณ์มั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย    ..........ขอแต่เพียงเราเชื่อฟังคำกล่าวของพ่อเราอย่าง ตั้งใจ พิจารณาอย่างมีเหตุมีผล และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จะเป็นมงคลแห่งชีวิตของเรา

 

อาจารย์เมธี ผมเพิ่งรู้

ผมทึ่ง สารสังคม ของอาจารย์ด้วย

ขอบคุณครับ

chomphoo
IP: xxx.24.142.194
เขียนเมื่อ 
ดีจังเลยนะคะได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยขิบคุณค่ะ