English Camp

ครูโชฎึกจัดโครงการ English Camp เมื่อวันที่ 2-4 ตุลาคม ที่ค่ายนเรศวร สนุกมาก ๆ มีวิทยากรชาวต่างชาติ 3คน ฝนก็ตกวิ่งเข้าวิ่งออกจากที่พักเมื่อฝนหาย เรามีการแบ่งกลุ่มนักเรียนทำกิจกรรมร่วมกับครูทั้งกลางวันและกลางคืน นักเรียนได้ใช้ภาษาเต็มที่ทั้ง ฟัง พูด อ่านและเขียน  อยากไปอีกแต่ต้องที่ทะเลเหมือนเดิมนะ เพราะชอบทะเลมาก ๆ ขอบอกอีกครั้งว่าคุ้มค่าและสนุก