ครอบครัว จำนงค์ มีทายาททั้งหมด 6 คน


ทายาทคนที่ 6 ของครอบครัวจำนงค์ ซึ่งเป็นทายาทคนสุดท้ายของครอบครัวจำนงค์
มีนามว่า เด็กชาย ยูซุป จำนงค์ (น้อง U)