ครั้งที่42บันทึกประจำวันประจำวันที่19/07/2560

วันนี้ช่วงเช้าได้มีคณะศึกษาดูงานเข้ามาฟังการบรรยายจากพ่อแรมที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายโดยมีด้วยกัน2คณะ จากอ่างทอง1คณะและจากลพบุรี1คณะ และช่วงบ่ายได้แพ็คข้าวตามออเดอร์ที่สั่งเข้ามาเป็นข้าว3หอมจำนวน200ก้อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)