สิ่งที่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกควรรู้

สิ่งที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจก่อนที่จะเข้าในศึกษาในระดับปริญญาเอก 

ขอแบ่งสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการเงิน ที่ต้องบอกให้เตรียมความพร้อมทางการเงิน เพราะเนื่องจากในระดับปริญญาเอกค่าเล่าเรียนนั้นค่อนข้างที่จะมีราคาสูง อีกครั้งมีค่าห้องค่าสังคมค่ากินค่าหนังสือค่าชีวิต ส่วนใหญ่จะเป็นค่าทางสังคมซะมากกว่า ถ้าใครที่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเองให้ทำใจไว้ได้เลย 

2. การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย ในที่นี้หมายถึงผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้น ควรมีความเข้มแข็งของทางด้านร่างกายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ถ้าเล่นกล้ามได้จงเล่น ถ้าทำปอดและหัวใจให้ใหญ่ขึ้นได้จงทำ เนื่องจากท่านจะอ่านต้องนอนน้อยตื่นเช้า พักผ่อนน้อยมากกว่าคนอื่นแต่ใช้สมองและแรงกายมากกว่าคนอื่นหลายเท่า เพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกให้ท่านเลือกทำสิ่งท่านอยากทำมากที่สุดให้เต็มที่จนเบื่อและหันมาเรียน  

3. การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ เนื่องจากการศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้นต้องใช้ความอดทนความอดกลั้นและสติสัมปชัญญะ ความฉลาดทางอารมณ์อย่างมาก เพราะท่านจะพบกับแรงกดดันต่างๆทั้งงาน เรียน ครอบครัว ชีวิตส่วนตัว อะไรก็แล้วแต่ ถ้าท่านมีลูกด้วยยิ่งแล้วใหญ่ ฉะนั้นท่านควรเลือกทำสิ่งที่ท่านอยากทำมากๆ จนท่านรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งไร้สาระสุดๆ แล้วค่อนหันมาหาวิชาการ และท่านยังต้องเจอกับอุปสรรคความท้อแท้อีกมากมายในระหว่างการเรียนคอร์ส work รวมทั้งท่านก็ต้องต่อสู้กับตนเองท่านจะต้องอดทนอดกลั้น และเริ่มทำกฤษฎีนิพนธ์ด้วยตนเอง ถ้าไม่ทำก็ไม่จบ แต่เงินต้องจ่ายทุกเทอม มันก็จะวนไปอีหรอบเดิม คือ ต้องมีความพร้อมทางด้านการเงิน

<a href="https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81?source=feed_text&story_id=10213924336402011" class="_58cn" data-ft="{" tn":"*n","type":104}"="">#บทความวิชาการจากนิสิตปริญญาเอก</a><a href="https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81?source=feed_text&story_id=10213924336402011" class="_58cn" data-ft="{" tn":"*n","type":104}"="">#ก็แค่ปริญญาเอก</a> ตกผลึกได้แค่นี้ วันหลังเอาใหม่ 555

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งที่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกควรรู้ความเห็น (0)